bg en

Писмо на Българска Фондация Биоразнообразие в подкрепа на сменения директор на ПП Витоша Тома Белев

07.03.2012

НА ВНИМАНИЕТО НА: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ
МЕДИИТЕ

Уважаеми госпожи и господа,
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) изразява своето сериозно безпокойство от тенденциозно проведения конкурс за отстраняване на Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша” (ДПП Витоша), чиито резултати бяха предварително поднесени на обществеността чрез серия от грозни клевети и измислени истории в медиите, като за г¬н Белев, така и за активно работещите природозащитни организации и граждани в страната. Изключително сме разтревожени от манипулирането на процеса на провеждане на процедурата по избора, включително промяна на първоначално обявените изисквания към кандидатите в официално публикуваната заповед и липса на прозрачност. На страницата на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) единствено са публикувани крайните резултати от конкурсите за избор на директори на Природни паркове без каквато и да е обосновка относно представянето на различните кандидати в хода на конкурса.
Нашето становище се основава на липсата на публична обосновка за необходимостта от провеждане на този конкурс, последвалата тенденциозна процедура и крайния избор на ИАГ, контрастиращо с ползотворно ни и дългогодишно сътрудничество с Дирекцията на Природен парк Витоша под ръководството на г¬н Тома Белев.
Като неправителствена организация, работеща за опазване на биоразнообразието, една от основните ни задачи е да следим качеството на работата на държавните институции. Г¬н Белев многократно е доказвал изключително познаване на нормативната уредба на страната в областта на опазване на природата и околната среда и обществените отношения както при управлението на Природен парк Витоша, така и при възникващите през годините обществени дискусии във връзка с изграждането и функционирането на системата от защитени територии и зони в България. Като Директор на парка той не само върши работата си професионално и безпристрастно, но и успява да мотивира и амбицира за работа в институцията много млади хора, отдадени на идеята за опазване на природата. Ето защо ни е изключително трудно да повярваме, че на този конкурс е имало по¬подходящ кандидат от г¬н Белев.
Обучаването на млади специалисти е друга основна задача на нашата фондация, поради което ние сме искрено загрижени както за съдбата на планината, така и за съдбата на силния до скоро екип на ДПП Витоша. Често ние сме осигурявали (финансирали престоя) възможността за обучение на експерти от други паркове от страната и Европа в ДПП Витоша, за да демонстрираме как на практика се управлява добре една защитена територия в България. Изнесеното от служителите на ДПП публично становище относно отстраняването на Тома Белев от длъжност, предизвиква у нас опасението, че този качествен екип от млади хора губят доверие в държавната институция, въпреки сериозните усилия и положения труд за реализиране на многобройни европейски проекти. Демотивацията на този екип и на качествените хора, които работят в държавната администрация е факт, който би трябвало да притесни правителството, ако то наистина работи за подобряване качеството й.
Българска Фондация Биоразнообразие се присъединява към многобройните писма на институции и организации в подкрепа на държавността и в защита на достойните служители в публичните институции. Предвид изключителния професионализъм, дългогодишен опит и доказани качества в управлението на най¬стария природен парк на Балканите, смятаме за твърде тенденциозна извършената смяна на досегашния директор инж. Тома Белев. Поради тази причина настояваме за отмяна легитимността на проведения конкурс и възстановяване на г¬н Белев на заеманата доскоро длъжност.

Отворено писмо в защита на Тома Белев 69.59 KB () Свали