bg en

Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета?

курс "Опазване на биоразнообразието"
13.12.2014
За всеки познавач на българската природа е безспорен факт, че едни от най-уникалните и ценни екосистеми са муровите гори в Пирин. Присъединете се към нас, за да чуете разказ за живота на тези чудни дървета, събитията, които са им се случвали през столетията живот и отпечатъка на последните 100 години. За това ще ни разкажат, Момчил Панайотов и Евгени Цавков от Лесотехнически Университет, а резултатите, които ще бъдат представени са плод на над 10 годишната работа на екип от преподаватели и студенти.
Темата:"Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета?"
Часът и мястото: 17.12 (сряда), зала 163, от 18:30 ч., в Биологическия факултет на Софийски университет “ Св. Климент Охридски”
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/914757001876856/
Курсът се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.