bg en

Пирин влиза в застрашения списък на ЮНЕСКО

13.07.2009
Този дипломатически гаф и загуба на национален имидж сполетя България след 5 заседания на конвенцията заради Пирин от 2002 г. насам. Стана ясно, че българската държава още в началото на 2009 г. е предложила ски зоните над Банско, Добринище и Разлог в НП Пирин да бъдат изключени от границите на обекта на световното природно наследство, с което признава, че не е успяла да го опази.

Допълнителните условия на ЮНЕСКО към българската страна до 2010 г. включват запазване и увеличаване на държавните средства, отделяни за управлението на НП Пирин, държавни гаранции, че никакви решения на местно или регионално ниво няма да спомагат за продължаване на унищожаването му, както и доказателства, че процедурите по ОВОС и екологичните оценки до момента и в бъдеще са обективни.

НП Пирин е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО към ООН през 1983 г. След започването на строителството на ски зона Банско преди осем години ЮНЕСКО изрази силна тревога за състоянието на Националния парк. В момента тук се планира изграждането на още две ски зони – Добринище и Кулиното, над Разлог, въпреки че това е забранено от Закона за защитените територии и Плана за управление на Национален парк Пирин (който е в сила до 2013 г.).