bg en

Петър Станиславов Шурулинков

Петър Станиславов Шурулинков
Доц. д-р Петър Шурулинков е научен работник – орнитолог и протозоолог, който понастоящем работи в Националния природонаучен музей – БАН, а от завършването на висшето си образование в Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски” през 1998 г. до 2010 е докторант и научен сътрудник в Института по зоология на БАН. Петър Шурулинков е един от най-добрите специалисти по орнитология в България, изключителен професионалист и популяризатор на научни знания. Но той не е само отдаден на науката човек, а истински обича природата на България и отдава времето, силите и дори здравето си, за нейното опазване. От ученическите и студентските си години той членува и е активист на научни и природозащитни организации, като Българската орнитологична централа, Сдружение за дива природа – Балкани, Зелени Балкани. Участва във всички кампании за опазване на природата – за спасяването на Витоша, Странджа, Калиакра, за НАТУРА 2000 и мн. др. Петър не се притеснява да застава с името си зад десетки становища и контраекспертизи срещу некачествени доклади по ОВОС и оценки за съвместимост за строителство на Общоустройствени планове, на сгради и хотели, ветрогенератори и фотоволтаици в защитени зони при Дуранкулак, Калиакра, Карнобат, Сливен, Перелик и мн. др. Подавал е десетки сигнали срещу разорани пасища и ливади, срещу незаконно строителство, срещу нарушения в хода на строителството. Петър не се притеснява да застане срещу силните на деня вкл. и политици, депутати, кметове, да ги убеждава, да спори с тях, заради каузата – нещо, от което много редови учени сериозно се притесняват. Като експерт Петър отстоя забрани за ВЕИ в НАТУРА 2000 в Националния план за действие за енергията от ВИ. Успя да преоделее и тежко заболяване и отново да се включи активно в борбата за спасение на природата. Петър Шурулинков е един от много редките случаи на учен, с много активна гражданска позиция, но той е и прекрасен човек – искрен, отдаден на близките и приятелите си, изключително обективен и справедлив. Ако в нашето общество имаше повече учени и хора, като Петър Шурулинков, нашата страна щеше да бъде сред проспериращите в Европа. Но за съжаление, малко са хората, като него. Заради това считам, че Петър е заслужил тази награда.