bg en

Петра Талева, БНР

Петра
И тази година Петра Талева не изневери на своята мисия – да  обогатява знанията на своите слушатели за чудесата на природата, българските традиции и културното наследство на България. В своето предаване „А сега накъде“ журналистката от БНР, програма Христо Ботев не пропуска нито едно природозащитно събитие, доброволческа акция, фестивали, изложби, спортни акции в България и по света. Увлекателните истории, нейните гости и добре подбраните теми в предаването допринасят за повишаване на информираността на многобройните слушатели на програма „Христо Ботев“ за актуалните проблеми в опазването на природата и ги възпитават в природозащитен дух. Петра Талева успява да покаже по неповторим начин ползите от природата за туризма, за запазеното културно наследство, за фермерството и т.н.
 
За повече информация:
Земляните и тяхната удивителна фотоизложба – боклукът в раницата
Драгоман Байк и рън за Чепън
Кестеновото време на Беласица
Когато Балканът идва при хората
Денят на Балканския Зелен пояс – празничен и нестандартен
Международен ден на лешоядите