bg en

Петра Талева, БНР програма Христо Ботев

Автор и водещ на предаването „А сега накъде?” по програма „Христо Ботев”. Петра талева е номинирана за активното отразяване на всички важни екологични теми, десетки материали и предавания за природата на България и за всички най-интересни събития, свързани с опазването и популяризирането й. Сред темите, които засяга са: екотуризъм, защита на животните, опазване на защитени зони и територии, Черноморието, планините. Отразява и фестивали, конкурси, изложби, информационни кампании на природозащитни организации.
http://bnr.bg/hristobotev/post/100381278
http://bnr.bg/hristobotev/post/100292170
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100337476/zimna-chernomorska-prikazka-na-ug
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100380100/proletni-taini-na-severnoto-chernomorie
http://bnr.bg/hristobotev/post/100382974
http://bnr.bg/hristobotev/post/100430173