bg en

Петко Цветков

Петко
Петко Цветков е координатор "Зелен пояс и Натура 2000" в Българска фондация Биоразнообразие. Той е едно от постоянните лица по протестите против беззаконието към природата. Има дългогодишен опит като експерт в опазването на природата и е едно от лицата на коалиция „За да остане природа в България“. Като еколог той винаги е готов да изясни даден природозащитен проблем и да даде компетентно мнение пред медии, институции или пред широката публика. През 2016-2017-та е ръководител на екипа на БФБ, който работи за номинирането на биосферните резервати от нов тип в програмата „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО.

Благодарение на неговите усилия и на екипа му България успява да изпрати 4 номинации към Юнеско („Сребърна“. „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак), които през пролетта на 2017 г. бяха официално одобрени от централата в Париж. Освен с биосферните паркове, Петко Цветков активно се занимава и с проблемите на българското Черноморие – бори срещу застрояването му, тралирането, незаконния улов на бели миди и др. Доброволец е и към „Училище за природа“ в село Влахи. Петко Цветков е избран за представител за България в Европейска асоциация „Зелен пояс“.
 
За повече информация:
Петко Цветков, биолог: Драгирането и тралирането на морското дъно са незаконни с изключение на бийм трала
От биосферните паркове до зоопарковете