bg en

Петчленен състав на ВАС отхвърли ОУП на Община Царево

27.05.2010
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на 25.05.2010 г. в състав - председател Светла Петкова и членове Ив.Трендафилов, Н.Марчева, М.Панчева, Т.Тодоров прекрати производството по делото за изменение на Общия устройствен план на Община Царево поради оттегляне на Становище № 1 – 2 / 2008 г. по екологична оценка на същия от министъра на околната среда и водите. Решението не подлежи на обжалване. Оттук може да изтеглите цялото Решение на ВАС.