bg en

Permaship в гр. Шипка

Перма
Permaship е демонстрационен и информационен център за дълготрайна култура (permaculture). Физически представлява 2 отделни домакинства, които са организирани според принципите на дълготрайната култура (пермакултурата). Някои от системите, които са развити до момента са:  системи за съхранение и използване на дъждовната вода, зеленчукови градини, обработвани с подвижен курник (кокоши трактор), система за пречистване на отпадната вода от домакинството, сухи компостни тоалетни, ферма за червеи, изкуствено езеро и др. Центърът предлага доброволчески акции, пермакултурни преживявания – демонстрации, курсове и събития.

Целта им е да дадем ясна информация за хората, които биха искали да опитат подобни проекти.  През есента на 2016-та центърът организира Доброволческа програма Шипка, насочена към хора, които желаят да придобият практически опит, да опитат на живо какво е да се живее в малко подбалканско градче и  които искат да помогнат за подобряване възможностите за живот в това малко градче.
 
За повече информация:
http://www.permaship.org/dobrovolceska-programa-sipka