bg en

Пеперудите в РИМ Благоевград

изложба
29.10.2012
Изложбата ще гостува в РИМ – Благоевград от 31 октомври до 14 ноември 2012 г.
Пеперудите са разред от клас Насекоми. В света има над 175 000 вида пеперуди, а в България се срещат над 3700. Пеперудите са връстници на динозаврите. Не всички пеперуди са красиви като цветя създания, повечето са дребни и невзрачни на пръв поглед и ги наричаме молци. Някои пеперуди изумително наподобяват изсъхнал лист, други пък приличат на жилещи оси. Най-едрите пеперуди са около 30 см и приличат на птици, а най-мъничките са едва 2-3 мм.
В същото време обаче 31% от популациите на европейските видове пеперуди намаляват, а 9% са застрашени от изчезване. Най-застрашени са тези, живеещи в южната част на Европа. Пеперудите са чувствителни показатели за състоянието на околната среда и реагират бързо на загубата на местообитания, причинени от промените в земеделските практики, климата, горските пожари. Ако не се вземат сериозни мерки, някои видове ще изчезнат още в началото на този век.
Пеперудите имат важна роля за равновесието в природата. Много от тях помагат за опрашването на растенията. Някои пеперуди са застрашени и се нуждаят от специални грижи, за да оцелеят. Затова и за да ги направи по-близки на хората, Българска фондация Биоразнообразие заедно с Националния природонаучен музей към БАН обявиха 2012 г. за Година на пеперудите.