bg en

Партньорство за Природен парк „Странджа”

В партньорство с ДПП „Странджа” и РИОСВ - Бургас, БФБ стимулира изпълнението на конкретни дейности, които са от обща полза за двете институции и за хората на Странджа - развитие на екотуристически продукти, популяризиране на резерватите, повишаване на знанието за ползите от парка и отговорностите за опазването му.