bg en

Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата

С този тригодишен проект (2004-2007), финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в размер на 1,538 млн. лева, БФБ търси отговор на предизвикателствата пред опазването на природата в България - от недостатъчната законова и нормативна база, през нуждата от засилване капацитета на природозащитните организации, до природосъобразното използване на ресурсите. Проектът подкрепя и насърчава изграждането на жизнеспособни публично-частни партньорства за опазване на биоразнообразието в три региона на България: Северно Черноморие, Странджа и Южно Черноморие, и Пирин.
Проектът поставя специален акцент върху въвеждането на финансови стимули и популяризирането на възможности за инвестиции в малки и средни предприятия, свързани с биоразнообразието.