bg en

Партиите дискутираха екологичната си политика

Партиите дискутираха екологичната си политика
19.06.2009
Дискусията премина при силен обществен и медиен интерес. За организаторите от Коалиция „За да остане природа” неочаквана изненада беше участието на заместник-министъра от МОСВ г-н Чавдар Георгиев като представител на БСП. Въпреки четири годишната си практика на бездействие и съдействие за унищожаване на Натура 2000 зоните и българските защитени територии, той заяви твърдото намерение на партията си за следващото управление да гарантират спазването на европейските закони и правилното прилагане на Натура 2000 мрежата. Освен това обеща да засилят сътрудничеството си с неправителствения и граждански сектор.

От представителите на ГЕРБ се чу твърдото намерение защитените територии в България да стигнат средния европейски стандарт - 12%, вместо сегашните 5%. Заявено беше още, че ще се работи за промяна на начина, по който се извършват Екологичните оценки. Припомняме, че в момента инвеститорът плаща на учени, които да му подготвят доклад по екологична оценка и това създава предпоставки за корупционни практики и недействителни преценки за въздействието от дадена инвестиция върху околната среда.

Подобни намерения и ангажименти се чуха и от страна на Синята коалиция, като там се наблегна на твърдата им политика за незабавно изпълнение на задълженията на страната, свързани с европейското законодателство и осигуряването на реално функционираща Натура 2000 мрежа в България.

Представителите на ГЕРБ, БСП, Синята коалиция, Зелените и Другата България се обединиха в мнението си за важността на политиката за опазване на българската гора и необходимостта от горска сертификация, но само три от тях (ГЕРБ, Синята коалиция и Зелените) поеха твърд ангажимент за 20 годишен мораториум върху промяна предназначението на вече заменените гори.

Без изненада пълно покритие на поставените от неправителствения сектор искания и насоки за екологична политика, разписани в 10-те точки http://forthenature.org/documents/609/, имаше разработени само в програмата на ПП Зелените.

Също без всякаква изненада, представителят на Лидер - партията на Христо Ковачки, не можа да посочи части от тяхната програма, които да имат допирна точка с опазването на природата.

Въпреки това е важно да се отбележи значителният напредък в политиките на българските партии през последните години, както и фактът, че за първи път някои от тях поне схематично разписват свои насоки за екологична политика.

Ние от Коалиция „За да остане природа в България” смятаме до изборите през юли да продължим двустранните разговори с кандидатите за управници и да помогнем с експертни становища за разписването на конкретни стъпки и ангажименти за опазване на българската природа по време на следващото управление, като десет дни преди изборите ще представим на широката публика и нашите доброволци изчерпателен списък и резултати от поетите от всяка една партия решения и насоки.

Документираме и заснемаме изказванията и обещанията и след изборите няма да се уморим да припомняме поетите ангажименти. Разчитаме на активните и осъзнати граждани да следят и подпомагат процеса и въпреки горчивия до сега опит, да не допускаме думите да не се превръщат в дела.

Първата среща-дискусия се осъществи по проект „Място за бъдеще”, с финансовата подкрепа на Тръста за Централна и Източна Европа и в партньорство