bg en

Парламент и правителство замазаха очите на обществото за Странджа

Lie
31.01.2014
Ако няма развитие, природозащитниците внасят петиция в ЕП и ЕК и очакват спиране на евросредства
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ предупреждава, че днешните решения на парламента и правителството по казуса „Странджа“ са имитативни, няма да спасят Природен парк Странджа от застрояване, нито ще предпазят България от наказателни процедури на Европейската комисия.
Затова коалицията „За да остане природа в България“ ще изчака до вторник дали Министерски съвет, Народното събрание и главният прокурор ще предприемат нови стъпки по казуса.
След това природозащитниците ще внесат националната петиция в защита на Странджа в Европейската комисия и Европейския парламент. По нея вече са събрани над 17 хиляди подписа само за 6 дни:
https://secure.avaaz.org/en/petition/NARODNO_SBRANIE_EVROPEYSKI_PARLAMENT_EVROPEYSKA_KOMISIYa_SVET_NA_ES_Zapazete_Priroden_park_Strandzha/edit
Природозащитниците ще информират Европейската комисия за нарушаването на три европейски директиви и ще поискат спирането на използването на европейски средства от министерствата на околната среда, регионалното развитие и инвестиционното планиране, защото тези административни органи не познават и не прилагат европейското законодателство.
Какво се разигра в парламента днес?
Единствената стъпка, която обещаха да предприемат от изпълнителната власт, е да се започне процедура за изменение на общия устройствен план на община Царево в частта му за Природен парк Странджа, за което е била издадена заповед на министъра на регионалното развитие. Така се оставят за застрояване други емблематични места като „Арапя“ и „Корал“, които са извън парка.
Това означава, че според регионалното и екоминистерството заповедта за общия план на община Царево влиза в сила, въпреки че
няма влязло в сила становище по екологична оценка и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000, както изискват чл. 82. ал.4 на ЗООС и чл.31 на ЗБР.*
Незаконосъобразният общ устройствен план на община Царево обаче ще продължи да се прилага и занапред, извън и в Природен парк Странджа, до датата на приемане на следващия план. Това предвижда чл.136 ал.3 на ЗУТ.* Това означава, че до тогава ще могат да бъдат процедирани инвестиционни намерения в парка, като е съвсем реално на мястото на вече съборената незаконна „Златна перла“ да се появи нов комплекс.
Екоминистерството не смята да изпълни задължението си по чл. 122 ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и да спре действията на планове, които са приети в нарушаване на същия закон, т.е. без задължителната оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000.*
Нито един от 240 депутати в НС не е внесал законодателни предложения, които да спрат действието на незаконния устройствен план и да предотвратят други подобни казуси.
Регионалното и екоминистерството показаха, че нямат намерение да изпълнят Решение № 3614 от 14.03.2011 г. на седемчленен състав на Върховния административен съд, който ги задължи да изготвят нова екологична оценка на общия устройствен план на Царево.
Препратки към законите:
- ЗООС, чл.82 (4) Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1. Влязлото в сила становище или решение е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения.
- ЗУТ, чл. 136.(3) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план.
- ЗБР, чл. 122. (1) Министърът на околната среда и водите:
1. спира разпореждания на органи на изпълнителната власт, които са в нарушение на този закон;
2. спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;
- Из Решение № 3614 от 14.03.2011 г. на седемчленен състав на Върховния административен съд: "С оттеглянето на становището за екологична оценка е възстановена висящността на производство за вътрешна административна услуга, поискана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, поради което министърът на околната среда и водите е длъжен да финализира това производство с ново становище във формата и съдържанието по чл. 26 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (арг. чл. 82, ал. 4 ЗООС)."