bg en

ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА БЕЛАСИЦА

корица
12.03.2012
За България е направена обща характеристика на планината – физикогеографска характеристика, геоложко развитие и релеф, климат, води, растителен и животински свят в Природен парк „Беласица”. Включена е накратко историята на района, включително интересни факти за културата и бита на хората.
За трите държави общата структура има следния модел: туристически забележителности на района – природни обекти, археологически и исторически обекти; църкви и манастири; населени места; туристически маршрути; празници и фестивали; кухня; места за настаняване и хранене. Включена е и полезна при пътуване информация – важни телефонни номера, транспорт, гранични контролно-пропускателни пунктове, банки, институции, пощи, здравни заведения, туристически агенции и др.
Мрежата от маркирани туристически маршрути в Беласица е най-добре развита в българската част на планината. Описанията на маршрутите са подробни и съдържат полезна информация за маркировката, продължителността на прехода и денивелацията. Подредени са по изходни точки (различните населени места). В помощ на туристите са картата на маршрута и неговият профил. Описанието на туристическите маршрути в Гърция и Македония осигурява информация за основните места и по-важните обекти по маршрута.
Изданието е първи опит да се събере и поднесе на читателя новото и интересно туристическо лице на Беласица. За да продължим да развиваме и обогатяваме тази книга при следващите й издания, ще ви бъдем признателни, ако ни изпращате ваши отзиви, критични бележки, нови данни и препоръки.

За създаването на тази книга Българска Фондация Биоразнообразие благодари на Георги Гогушев, Владимир Милушев, София Костадинова-Илкова, Райка Иванова, Лидия Самарджиева, Таня Георгиева-Шнел, Сотир Иванов, Симана Марковска, Тоня Маринова, Любен Домозетски, Цвета Мишева-Алексова, Теодорос Назиридис, Александър Лазаров, Митко Шопов, Екологично сдружение „Планетум”, Община Дойран (Македония), Дирекцията на Природен парк „Беласица”, Община Петрич, Градски исторически музей – Петрич, Туристическо дружество „Калабак”, Регионален исторически музей – Благоевград, както и на цялата местна общност от Подгорията за подкрепата и вдъхновението.
Изказваме нашата благодарност на всички автори на снимки, които ни предоставиха безвъзмездно своите кадри.
Част от информацията и снимките за района на Керкини (Гърция) са предоставени от Управителния орган на Национален парк „Керкини”.

Разработването и отпечатването на този пътеводител нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и финансирането на Програмата за малки проекти на ГЕФ, за което сърдечно им благодарим.

Пожелаваме Ви вълнуващи и неповторими моменти в Беласица!