bg en

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСА ЗА КЛИП НА РЕГИОНАЛНАТА МАРКА „СТРАНДЖА”

09.09.2011
В края на август приключи двумесечния срок за заснемане и изготвяне на клипове и банери, представящи Регионалната марка „Странджа” и сертифицираните с нея обекти и атракции в природния парк. Конкурсът бе организиран от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на ПП „Странджа”.

Малцина се престрашиха да поемат предизвикателството да се потопят в мистиката на Странджа, да вкусят от нейните гозби, да усетят нейните аромати, да минат по нейните пътеки с очите на туристи, но и на автори, които в своите творби да я представят достатъчно атрактивно, за да доведат след себе си нови приятели на Странджа.

Девет предложения се състезаваха в раздела за клип. За съжаление повечето бяха наблегнали на природните дадености и красивата странджанска природа, пред възможностите за еко-туризъм, които се предлагат. На тези пък, които бяха представили именно туристическите атракции, не им достигаше качество на изображението, макар да не липсваше креативност.

След сериозен дебат относно качествата на предложените клипове и най-вече до колко те отговарят най-точно на заданието и условията на конкурса, журито реши да присъди една втора и две трети награди.

Втора награда и сумата от 1000 лв. печели клипа на Сергей Панайотов от Варна. Третото място се поделя от Любомир Минчев от София и Станислав Камбуров от Бургас, които получават по 500 лв.

На тримата класирани автори, журито предоставя възможност и за допълнителна, поощрителна награда, ако решат да доразвият своите клипове – тридневна програма в Природен парк „Странджа” за сметка на организаторите, среща с експерти от Дирекцията на парка и възможност за заснемане с водач на допълнителни кадри от Странджа.

Всички, участвали в конкурса клипове, ще могат скоро да бъдат видени през фейсбук-профила и сайтовете на Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на ПП „Странджа”.

В раздела за изработване на банери бяха получени само няколко предложения, затова журито реши да удължи срока на конкурса и организаторите ще обявят допълнително новите условия на конкурса за банер.

Конкурсът за клип и банер е част от дейностите на БФБ на територията на Природен парк „Странджа” за налагането на Регионалната марка и сертифицираните с нея обекти и атракции и се организира в рамките на проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, който се реализира с подкрепата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на EИП.