bg en

ПОКАНА ЗА ЕДНА ИНТЕРЕСНА ЛЕКЦИЯ

03.04.2006
Възползвайки се от присъствието на латвийския експерт Марис Страздс (Mаris Strazds) си позволяваме да направим малко разместване в програмата и да ви поканим на неговата презентация за проследяване със сателитни предаватели на миграцията на черните щъркели в Африка. Вие вече сте чували за този проект от телевизията, но сега ще можете да зададете въпросите си на живо на един от участниците в “Полет над Натура 2000”.
Очаква ни една интересна среща! Заповядайте в сряда (5 април) oт 18.00 часа в Аулата на Биологическия факултет!