bg en

Отворено писмо от БДФ до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров в подкрепа на БФБ

БДФ
22.03.2016
До Сотир Цацаров
Главен прокурор
Република България

С копие до:
Медиите

Уважаеми господин Цацаров,
От името на сдружение „Български дарителски форум”, в което членуват над 50 от големите дарители на България, се обръщаме към Вас във връзка с разпореждането Ви за проверка по публикации в медите за съмнително управление и разходване на средства от Европейския съюз. За нас като дарителски организации, финансиращи със собствени средства обществени каузи, темата за проследяването на законното и ефективното използване на публичен финансов ресурс е ключова за развитието на България.
 
Наред с това, бихме искали да гарантираме, че една от проверяваните от Вас организации – фондация „Биоразнообразие”, дългогодишен член на БДФ, споделя и опазва ценностите на нашата дарителска общност – интегритет, прозрачност, качество. От създаването си насам, фондация „Биоразнообразие” работи като почтена, професионална и компетентна организация, спазваща българското и европейско законодателство, както и етичните стандарти на БДФ.
 
Нека подчертаем, че цитираният проект на фондация „Биоразнообразие” е приключил, неговите дейности и резултати са проверени, както от одитори, така и от страна на управляващия орган на Оперативна програма околна среда, и са приети, и към момента няма съмнения в законосъобразността при изпълнението на проекта.
 
Призоваваме Ви и очакваме активно и безпристрастно да работите и да сезирате Прокуратурата и по отношение на други изключително важни за обществото ни проблеми.

Красимира Величкова,

Директор
Български дарителски форум