bg en

Отворено писмо до премиера за заменките

28.05.2008
1. Налагане на мораториум на промяна на предназначението на заменените държавни гори. При замените тези гори са били оценявани като територии за производство на дървесина и би трябвало да останат такива. Стана ясно обаче, че тези гори са били заменени, за да се промени предназначението им и да бъдат застроени. Така излиза, че държавата предоставя на определени лица евтини терени, чиято пазарна цена впоследствие става в пъти по-висока от тази на горския фонд!

2. Сформиране на работна група, която да разработи до 30 юни 2008 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който да реши проблемите, свързани с промяна на предназначението на горите и замените. Работната група да включва представители на всички заинтересовани страни.

3. Налагане мораториум на замените на държавни гори до приемането на горепосочения проектозакон.

4. Всички заповеди за направени замени на гори да станат публични, като бъдат показани в интернет страницата на Държавната агенция по горите.

В случай, че тези предложения не бъдат взети под внимание, коалицията ще уведоми съответните служби на Европейския съюз, че в България се извършват непазарни разпределяния на държавна собственост в ущърб на общоевропейската политика за защита на конкуренцията.