bg en

Открийте старите гори - презентация в БФ на СУ "Св. Климент Охридски"

13.01.2014
В защитени зони, труднодостъпни места, далеч от големите градове се таят последните басейни от някога доминиращите в България величествени вековни гори. WWF пуска онлайн платформа, която обединява и онагледява научните данни за тези острови на дива природа, чист въздух, вода и неповторима красота.
Александър Дунчев ще представи актуалната публична информация за старите гори - установяването, картирането и популяризирането на оцелелите вековни гори - къде все още има вековни гори от черни мури, смърчове, ели, бук... Опазваме ли ги ефективно, отделяме ли им заслужаващо внимание, как може да помогнем за оцеляването им. Това ще разберем на 15 януари (сряда) от 18:30 ч. в зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Освен лекцията WWF ще представи и филма "Непознатите гори".
Тема: "Открийте старите гори!", лектор: Александър Дунчев, експерт "Гори" във WWF