bg en

Откриваме новия сезон на публичните ни лекции с разказ за живота в Южен Океан

ne
05.12.2019
Скъпи приятели и през тази учебна година продължават вечерните ни публични лекции, които са част от курса ни „Опазване на биоразнообразието“. Очакваме ви отново в Клуб на пътешественика на 14 декември (събота) от 16 часа.
 
Ще ни гостува доц. Любомир Кендеров, който ще ни разкаже за живота в Южен Океан – най-студеният, най-отдалеченият, най-късно откритият, най-непознатият морски басейн! Океанът, в който почти всички организми са ендемити – т.е. не се срещат в други морета и океани.

Уникалното биоразнообразие се е формирало преди 30 милиона години, когато Антарктида е застанала на сегашното си място и се е създало кръговото течение от ледено студена океанска вода. Преодолелите тази ледена бариера организми са станали прародители на огромен брой видове, адаптирани за живот в една от най-агресивните среди на планетата Земя: морски води на границата на замръзването, месеци пълен мрак, силна ултравиолетова радиация, ледени шелфове, ледоход.

От увлекателния разказ ще намерим отговор на въпросите: 

- Как се е формирала уникалната флора и фауна в полярните морски води?
- Кои антарктически видове са най-важните за полярните екосистеми?
- Кои антарктически видове са важни за човека: медицина, наука, добив на морски ресурси.
- Как глобалните промени, причинени от човека, засягат биоразнообразието на Южен океан?
- Кои антарктически морски организми са най-непознати на науката?
- Какво е бъдещето на антарктическите морски изследвания?
- Какво е бъдещето на организмите от Южен океан: добрият и лошият сценарий!
- Какво е бъдещето на живота на планетата Земя: хипотеза, пречупена през погледа на един полярен изследовател.

Повече за лектора:
Любомир Кендеров е доцент в СУ „Св. Климент Охридски, Биологически факултет, Катедра по обща и приложна хидробиология. Работи като хидробиолог или изследовател на живота във водите. Специализира таксономия и екология на ракообразните. Участник в XXVII Българска антарктическа експедиция. По време на експедицията реализира първите български системни хидробиологични изследвания на антарктическите екосистеми. Освен научните резултати, събира и много музейни експонати, който вече са изложени в постоянна експозиция в Национален природонаучен музей – БАН. Екземплярите от антарктически ракообразни, крил, гигантският антарктически червей – панделка, южният десетокрак морски паяк, асцидии, водорасли, съчетани с уловените от логистиците на Българската база различни морски риби – трематомуси, нототении и легендарната Ледена риба, позволиха създаването на първата на Балканите антарктическа музейна експозиция.

Лекцията е част от програмата на КваАРТал фест и се организира в партньорство от Българска фондация Биоразнообразие и рубриката “Еко бюлетин” на Клуба на пътешественика по проект Future environmentalists с подкрепата на програма Еразъм + на Европейската комисия.

ВХОД СВОБОДЕН