bg en

Остават броени дни до велопохода От Осогово до Беласица

баба Фика
18.09.2016
Има едни територии в Европа, които десетки години са били забранени, забравени, запазени. Това са всички онези гранични места, разделени изкуствено в миналото от Желязната завеса. Изолирани и непристъпни, те са се превърнали в убежища за много застрашени животински и растителни видове. Днес са част от Европейския Зелен пояс - символ на трансграничното сътрудничество и на общоевропейското културно и природно наследство. Включва 24 държави и има дължина над 12,500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по продължението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море.

Тази година за първи път ще се чества Денят на Зеления пояс - 24 септември с различни инициативи в цяла Европа. Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), един от координаторите на Зеления пояс у нас, организира вело събитие "С колело по Зеления пояс - от Осогово до Беласица".

От 22 до 25 септември 2016 година тридесет смели велосипедисти ще се включат във вело-приключението и ще се запознаят на живо с територии в Зеления пояс в българската част на Осогово, македонската част на Влахина, Малешевска, Огражден и Беласица планини и ще финишират в българска Беласица. Ще се запознаят с малко известни и посещавани от туристи райони, богати на биоразнообразие и с голям потенциал за развитие на устойчиви форми на туризъм.

За да се включат в този вело-поход участниците е необходимо да умеят да управляват планински велосипед, но не е необходима специална физическа подготовка. Целият поход включва общо около 220 км каране на велосипед по асфалт и черен път. Нощува се в хотели и хижа в пограничния район, който става все по-привлекателен за туристите от България, Македония и Гърция. Велосипедистите, заедно с местни хора, ще отпразнуват Деня на Зеления пояс на 24 септември в гр. Струмица.

Подробната програма на събитието може да видите тук.

Междувременно колегите от "Зелени Балкани" ще отбележат Деня на Зеления пояс в село Левка (общ. Свиленград), с откриването на изложба, включваща различни видове изобразително изкуство.  Мястото не е случайно! Разположеното в Сакар село Левка попада в територията на Балканския Зелен Пояс. През последните години селцето разположено в близост до гръцката и турската граница, добива популярност, освен заради хубавото вино и пръснатите наоколо културно-исторически паметници, но и заради успешно прилаганата програма за възстановяването на белошипи ветрушки (Falco naumanni), осъществявана от СНЦ “Зелени Балкани“ по Програма LIFE на Европейския Съюз.

Под името на събитието - „Изложба в обора“ са обединени повече от шестнадесет различни автори от цяла България, работещи в различни сфери на изобразителното изкуство – живопис, графика, скулптура, рисунка, съвременни визуални изкуства и др.

Основна цел на събитието е  да популяризира Балканския Зелен пояс, някои емблематични видове от орнитофауната на Сакар, както и проблемите, които застрашават съществуването им. Другата цел е да събере заедно, вдъхнови и обедини силите на повече млади хора от сферата на науката и изкуството, които да си сътрудничат в откриването и популяризирането на проблеми застрашаващи българската природа. Събитието е опит за „доставка на култура“ на село, тъй като извежда обектите на изобразителното изкуство извън традиционната за тях среда – галерията.

Инициативите са част от съвместен проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.