bg en

Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" акции - награда на публиката

Балканка
Организираните и успешно проведени от Сдружение "Балканка" 5 акции в периода 20-ти май - 24 юни 2017 г. са свързани с даване на личен пример, чрез въвличане на местните общности в опазването на българските реки. Всичките акции са белязани с две основни дейности - почистване на речните участъци и последващо зарибяване с балканска пъстърва, като един посланик на намеренията "Да опазим живота в реките".
 
За първа година дейностите са осъществени приоритетно с въвличането на местни хора, а не тайно както предишни години, защото опазването на реките и ползата от това трябва да е в съзнанието най-вече на местните и те самите да виждат смисъл от него. Важно е да се отбележи, че всичките реки са в специален режим "Хвани и пусни" за речната /балканска/ пъстърва, което означава, че риболовците нямат право да задържат улов от балканска пъстърва в тези реки. Това правило е влязло преди вече 5 -6 години по предложение на Сдружение "Балканка", като всяка година списъкът се актуализира с новата заповед на МЗХ и понастоящем в него попадат около 25 български реки.
 
Сдружението провежда и активна борба срещу изградените и предвидени за изграждане ВЕЦове. Най-емблематичният случай за годината е борбата срещу яз. Яденица, като в момента се стигна до обжалване решенията на МОСВ във ВАС. В резултат Решение на ВАС в тричленен състав от 18.08.2017 отмени решението на министър Нено Димов за предварително изпълнение на решението за приемане докладите по ОВОС и ОСВ като незаконосъобразно. Беше стартирана и пилотна процедура в ЕК по жалбите на Сдружение Балканка и WWF с рег № EUP(2017)9183.

За повече информация:
Мероприятията са проведени на следните емблематични реки, като информация за провеждането им може да се намери на посочените линкове:
- 20.05.2017 - р. Ерма: https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1424590767621446
Изборът на място е обвързан с кампанията срещу развитие на златодобив в района на Община Трън
- 20.05.2017 - р. Бяла, Калофер: https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1424654780948378
- 03.06.2017 - р. Бели Вит, с. Рибарица - Зелено училище за деца "Бели Вит 2017"
https://www.facebook.com/pg/balkanka.bg/photos/?tab=album&album_id=1443269195753603
17.06.2017 - р. Чая, Бачково, общ. Асеновград
https://www.facebook.com/events/426583894378480/permalink/435865410116995/?ref=1&action_history=null
24.06.2017 - р. Искър, гр. Самоков
https://www.facebook.com/events/1371757186251147/permalink/1394053177354881/?ref=1&action_history=null