bg en

Опит за незаконен трафик на папагали Жако в България е осуетен. Започва работа по връщането им в родината им

снимка: ©customs.bg
23.09.2014
БФБ започва работа за връщането им в родината съвместно със Зоологическа градина, София и експерти от Министерство на околната среда и водите
На 14 септември 2014 беше разкрит нов опит за трафик на папагали Жако. Папагалите са били пренасяни в лек автомобил, управляван от български гражданин, пътуващ за Чехия. Въпреки начилието на сертификат по CITES (САЙТЕС) - международна конвенция, регулираща международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, шофьорът е задържан от мобилна група на Митница Видин в района на Дунав мост 2 Видин Калафат. По-късно експерти от Министерство на околната среда и водите удостоверяват, че сертификатът е фалшив и птиците са конфискувани. В момента те са приютени в Зоопарк София, където се грижат за тяхното оцеляване.
Ние от Българска Фондация Биоразнообразие, заедно със Зоологическа градина София и МОСВ ще следим случая и ще направим всичко възможно той отново да има щастлив край и папагалите да се завърнат в родната си Африка, както това се случи при първия подобен опит за трафик на папагали Жако в България от 2010-та година. Тогава 23 април 2010 година на летище София бяха конфискувани 108 сиви папагали Жако. Три години по-късно и след множество препятствия, благодарение на сътрудничеството между митническите служби, МОСВ, Зоопарк София, Световния тръст за папагалите, Българска Фондация Биоразнообразие, Угандийската служба за дива природа и Угандийския образователен център за дива природа на 8 март 32 папагала от тях бяха върнати в Уганда, а през юли 2013-та бяха пуснати на свобода от прочутата природозащитничка д-р Джейн Гудол. Това беше и първия случай, в който папагали, конфискувани в ЕС са били върнати в дивата природа в Африка.
Търговията с редки животни е третата по големина незаконна търговия след трафика на оръжие и наркотици! Проблемът е сериозен, тъй като България е транзитна точка, както за влизане и вкарване на животни в ЕС, така и за износа им към Турция. Наши проучвания от минали години сочат, че през страната ни минава голям незаконен трафик на застрашени видове, като бели какадута, молукски какадута, сиви папагали и др. Борбата с това явление изисква засилен контрол от страна на институциите, изграждане на карантинни центрове за трафик на диви животни на територията на страната ни, където те да получават адекватни грижи след конфискуването им и активно взаимодействие с международни природозащитни организации, които да се ангажират с връщането им. Надяваме се отново на положителна развръзка по случая. Следете страницата ни за повече информация и още новини.