bg en

Опазването на природата не е особен приоритет за новото правителство

Рила
13.11.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", в която БФБ е член и координатор, предупреждава, че в програмната декларация на новосформирания коалиционен кабинет липсват ключовите въпроси за околната среда в България.
Коалицията „За да остане природа в България“ е силно смутена и от назначенията на заместник-министрите на околната среда Красимир Живков (бивш кмет на Правец и бивш областен управител на Софийска област) и Павел Гуджаров (бивш заместник-кмет на Раковски и бивш депутат). И двамата нямат опит в околната среда, а именно на заместник-министрите се разчита експертно да действат по задачите.
В неясните общи формулировки на програмната декларация на коалиционния кабинет може да се гадае какво имат предвид политиците.
Природозащитниците предлагат следните действия, някои от които трябва да станат спешно:
- Обявяване на заповедите за защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 за местообитанията. В заповедите за зоните по Черноморското крайбрежие да се предвиди изрично ограничение за ново туристическо и жилищно строителство в зона А и Б – на 2 км навътре от бреговата ивица;
- Приемане на кадастрални карти и други спешни стъпки за спиране застрояването на Черноморското крайбрежие;
- Стартиране на процедурата за връщане на незаконната държавна помощ, раздадена чрез „заменките“ на гори;
- Обявяване на защитена зона „Рила-буфер“, с която да се отговори на констатираната недостатъчност за защита на птиците и местообитанията на мечка и главоч в България;
- Създаване на ефективни органи за управление на защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и ясно регламентиране на провомощията им;
- Налагане на мораториум на износа на сурова необработена строителна дървесина;
- Природозащитниците приветстват изграждането на тунел под Шипка, но категорично настояват да не се прорязва подход към него през най-запазената част на Природен парк "Българка", който е и защитена зона от европейската мрежа Натура 2000 заради вековните си букови гори. Такова шосе е предвидено в проекта, одобрен на настоящия етап, заради избрания по-къс вариант на тунел;
- Заложената подкрепа за планинските общини и развитие на туризма трябва да се осъществи по начин, който няма да доведе до увреждане на запазената природа. Тя трябва да е основа за развитието на екологичния и селски туризъм и да даде поминък на много семейства.