bg en

Опазване на планината Беласица

Проектът "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (www.sgp-bulgaria.org).
Основните дейности по проекта включват:

• Инвентаризация на туристическите ресурси

• Усъвършенстване на човешките ресурси за устойчиво развитие и опазване на природата

• Развитие на туристически услуги и инфраструктура - ще бъдат разработени 3 дълги маршрута за пешеходен и вело-туризъм и 9 къси маршрута в околностите на подгорските села. За пет от тези маршрути ще се разработят интерпретативни програми: „Животът на кестена”, „Цветята и пеперудите на Беласица” и др. Ще бъдат поставени множество информационни табели по разработените маршрути, а също и на главните пътни артерии.

• Дейности, свързани с подобряването на енергийната ефективност на къщи за гости и обществени сгради

• Изработване на маркетинг план - ще бъдат подготвени няколко програми за устойчив туризъм на територията на Беласица. Това ще включва минимум 5 оферти за двудневна почивка и поне една програма за по-дълъг престой (от 5 до 7 дни в района). Ще бъдат публикувани карти на маршрутите, дипляни за тематичните маршрути, пътеводител за Беласица, имиджови картички, наръчник “Интересните растения на Беласица”.

• Промоция на модела за устойчив туризъм

• Анализ, оценка и извличане на научените уроци
Листовка 315.18 KB (pdf) Свали