bg en

Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”

Лекция
05.04.2016
Тази седмица на гости ще ни е г-н Бертран Сансоненс – швейцарски експерт, част от организациите „Pro Natura“ и „ Friends of the Earth - Europe“. Той ще разкаже повече за една от най-големите екологични мрежи в света и за новостите в опазването на биоразнообразието в Европа.

Ще разберем повече за международният прoект „KEEPERS” и по какъв начин България е част от него. Не на последно място няма как да не си поговорим и за Швейцария и по-точно за подходите в опазването на биоразнообразието там.

Темата: Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”.

06. 04 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Фейсбук събитие
 
Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.