bg en

Опазване и лечение на сухоземни костенурки от Геа Челониа

Геа
Вследствие на своята еволюция, сухоземните костенурки са се превърнали в едни от най-интересните животни около нас. За съжаление, сред основните групи гръбначни животни, те са и едни от най-застрашените от изчезване. Задълбочаващите се проблеми със загубата на местообитания и унищожаването на популацията им в България породиха необходимост от създаването на специализирана организация, която да работи по опазването им. Това е и причината, която стои зад създаването на Фондация "Геа Челониа" и работещия към нея Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки. Фондация "Геа Челониа" инициира дарителски кампании за костенурки, които са тежко ранени или болни и се нуждаят от наблюдение или допълнителни грижи. Възстановяването им обикновено е бавен и продължителен процес, особено в изкуствени условия. За тяхното лечение се грижат Иво Иванчев и Ива Лаловска, които им осигуряват така необходимите базови условия като подходяща температура, влажност, осветление и медикаменти. Центърът за костенурки имплементира и успешната в световен мащаб програма за осиновяване на пациенти. За разлика от класическото осиновяване, при което грижата за животното се поема от неговия осиновител и то се премества в приемния си дом, костенурките остават в Центъра, а осиновителят поема единствено разходите за издръжка и лечение, като винаги може да посети своята избраница. Когато посещението на място е невъзможно, инициативата включва и съвременните технологии и дигиталните канали - осиновителят получава регулярна информация за състоянието на избраната костенурка, заедно със снимков и видео материал.

За повече информация:
Кампания ЗИМЕН ДОМ ЗА БОЛНИ КОСТЕНУРКИ – част II 
Кампания Осинови костенурка
Защо костенурките се нуждаят от нас?