bg en

Оля Генова - за запазване на традиционни сортове

Оля
Оля Генова е старши експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и координатор в Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан“. Има опит в изработването и провеждането на природозащитни и екологични програми за неформално обучение за ученици и младежи, работа с доброволци и работа с местни общности. Освен като ПР на защитената територия Оля Генова се посвещава и на възстановяването на традиционни сортове ябълки - сортовете „Петровка”, „Айвания” и „Бухавица” и круши Караманец и Муркина.

Заедно с Цветана Динова, краевед от с. Миланово и Иван – пенсионер те създават градинка, където запазват генетичния материал на стари български почти изчезнали сортове.

За повече информация:
Как да опазим българските овошки?