bg en

Одисея ИН

Одисея ИН
Фирмата съществува от повече от 25 години и се занимава усилено с популяризирането на България като дестинация за еко, селски, приключенски и други специализирани видове туризъм. Одисея-ин е чест спонсор на акции в подкрепа на природата - почиствания, залесявания, изложби, форуми и други. През последната година и половина с финансовата подкрепа на Одисея-ин се случиха два форума: "Планини" и "Гори", на които се дискутираха проблемите и възможностите за промяна в управлението на защитените територии, планините и горите на България. Фирмата е и сертифицирана с международно признание Travelife Partner и е в процедура за най-високото ниво Travelife Certified туроператор. Платформата TRAVELIFE, създадена с подкрепата на Европейската Комисия с цел повишаване на екологичната, социална и икономическа устойчивост на Европейската туристическа индустрия, е водеща система за сертифициране на устойчива дейност в туристическия сектор.

Сертификат TRAVELIFE PARTNER удостоверява, че ОДИСЕЯ-ИН спазва повече от 100 критерия за устойчива туристическа дейност и има внедрени процедури за повишаване на корпоративната култура и социална отговорност във всички основни сфери на управление на туристическия бизнес – вътрешнофирмено управление, разработване на продукти, управление на веригата за доставки и договаряне с доставчици, отношения с потребители, взаимодействия с дестинации. Одисея-ин е и съорганизатор на Зелени дни – фестивал, насърчаващ хората да ценят природата и да живеят отговорно. През годините фирмата има практика да отделя част от печалбата си за дарения за каузи свързани с опазването на природата.
 
За повече информация:
Видео за 25 годишнината на Одисея-ин