bg en

Обявиха наградите в конкурса за гражданска активност „Участие за природа”

награждаване
25.05.2015
Жури в състав представители на Българска Фондация Биоразнообразие, За Земята заедно с външни наблюдатели от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и „Одисея Ин” избираха между над 50 проекта на групи от цяла България. След първи кръг бяха класирани 20 кампании, които да продължат борбата за наградите. От тях след оспорвана почти четиричасова дискусия журито избра не три, а пет организации, които да получат парични награди, за да реализират дейностите и идеите си.
 
Всички предложения бяха оценени по следните критерии: капацитет на кандидатстващата организация/група; постижимост и релевантност на описаните дейности и резултатите от тях; обществена значимост на проблема; адекватност на бюджета спрямо дейностите и уменията на кандидата; оригиналност на плана за действие и предлаганите действия; дали кампанията ангажира институции и въздейства върху решенията на местно, регионално или национално ниво.

Парични награди получиха следните организации:
 
1. Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в Община Самоков – те ще използват награда от 1200 лв., за да подпомогнат борбата си организирането на местен референдум в община Самоков срещу изграждането на голямо регионално депо за отпадъци в непосредствена близост до гр. Самоков, с. Драгушиново и р. Искър;
2. Инициативен Комитет, град Шипка, които с помощта на наградата от 1000 лв. ще организират кампания за спиране на сечите в района, възстановяване на щетите и последващо залесяване, както и последваща работа за включване на гората към Природен парк Българка и/или други защитени територии;
3. „Гражданска инициатива Ракитница - Арнаутито“ и „Инициативен комитет против изграждане на депо за твърди битови отпадъци край с. Ракитница“ ще продължат своята кампания срещу изграждането на депо за отпадъци в района в нарушение на редица нормативни и екологични норми с награда от 1000 лв.
4. Гражданска инициатива „Да спасим Кара дере” ще реализират идеята си за изграждане на тоалетни за къмпингуващите и за опазване на природните местообитания през активния къмпингарски сезон в Кара дере чрез сумата от 1130 лв.
5. СНЦ „Граждански контрол – защита на животните”, гр. Пловдив – получиха награда от 2000 лв. за своята кампания срещу решението на община Пловдив за застрояване на крайречна гора от около 650 дка, намираща се в парк „Отдих и култура“
 
Освен паричните награди журито реши да подпомогне с експертна помощ, обучение или друг тип подкрепа още пет организации, които също го впечатлиха с идеите и каузите си: Гражданско сдружение „Да запазим Корал“; Неформална група за запазване на целия парк „Бедечка“ в Стара Загора; Неформална гражданска инициатива „Моята Стара Загора”; Гражданска Група ЗаВитоша и сдружение „Варна диша“.
 
Още преди официалното награждаване пък стана известна коя е кампанията, спечелила сърцата на публиката и ще получи експертна помощ и/или обучение. На първо място беше избрана „Да спасим Кара дере”. На второ място остана идеята на „Wonderbird единство за природата” и техния проект “Заслоните по Европейски туристически маршрут Е4 – Рестарт!” - мащабно проучване и дългосрочен план за действие, с цел опазване и устойчиво развитие на планинския туризъм в България и екологичното развитие на съществуващата материална база в планините. Гласуването беше онлайн във Фейсбук събитието на конкурса: https://www.facebook.com/events/958527704165710/. Един от всички гласували - Десислава Алексова – беше избрана с томбола да получи награда от магазини „Стената”.
 
Кампаниите фаворити на журито и публиката получиха шанса да намерят привърженици и сред посетителите на изложението, като представят каузите си на презентации в програмата на Фестивала на „Зелени дни” на 23-ти и на 24-ти.
 
„Благодарим на всички организации, кандидатствали в конкурса ни. Напомняме, че всеки може да види резюме на плановете за действие на всички участниците на сайта на проекта „Участие за природа” - http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata. Надяваме се всички кампании да намерят съмишленици и подкрепа, за да бъдат реализирани” – споделят организаторите.
 
Конкурсът за гражданска активност се организира по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.
 
Магазини за специализирана планинска екипировка „Стената” и фондация „Помощ за благотворителността в България” осигуряват част от наградния фонд в конкурса. Медийни партньори са: Биволъ, Кафене.бг, сп. 360, U-report

Резюмета на 20-те групи и кампании, преминали първи кръг: http://forthenature.org/documents/992

Резюмета на некласираните групи и кампании: http://forthenature.org/documents/994