bg en

Обучение за земеделците в района на Бургаските езера

проблемът с гъските
19.03.2012
На 21 март 2012 г., сряда, от 10:00 ч в залата на втория етаж в сградата на Областна администрация Бургас ще се проведе поредната от серията информационни срещи със земеделските производители в района на Бургаските езера, организирана от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) - партньор на Българското дружество за защита на птиците, както и съдействието на Областна дирекция „Земеделие” Бургас.

На срещата ще бъдат представени измененията и допълненията на мярка 213 и мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони и включването на нови дейности, особено тези, свързани с гъските, които касаят земеделските стопани в района около Бургаските езера.

Лектор на срещата ще бъде експертът на БДЗП – Димитър Плачийски, а за участие са поканени земеделски производители от района на Мандра - Пода, Вая и Атанасовско езеро, попадащи в землищата на Бургас, Димчево, Твърдица, Банево, Горно и Долно Езерово, Рудник, и др., които са заинтересовани от прилагането на тези мерки.

Информационната среща се организира в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” по програма LIFE+ на Европейския съюз, изпълняван от БДЗП в партньорство с Българска Фондация Биоразнообразие. Дейностите на проекта насочени към дългосрочно опазване на приоритетни видове птици и управление на техните местообитания се осъществяват в три защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 - „Мандра-Пода”, „Езерото Вая” и „Атанасовско езеро”. В границите на тези зони, влизат и земеделски земи от землищата на много населени места в района на град Бургас.