bg en

Обучение за трансгранично сътрудничество за опазване на природата

групата
06.11.2018
Представител на БФБ участва в обучителен семинар на Регионалния офис на IUCN за Източна Европа и Централна Азия (IUCN ECARO) за иницииране на трансгранично опазване на природата. Семинарът се проведе от 30 октомври до 2 ноември 2018 г. в град Улцин, Черна гора.

Идеята на обучението бе да се представи и тества нов и глобално приложим модул за обучение по началните етапи на трансграничното опазване и стъпки към институционализирането му. В последствие той ще бъде широко използван, адаптивен за различни региони и подходящ за обучение от различни участници в опазването на природата. Модулът ще даде възможност на практиците на национално, регионално и местно ниво да планират, инициират и институционализират трансграничното опазване.

В обучението участваха представители на държавни институции и НПО от Полша, Грузия, Черна гора, Хърватия, Албания, Украйна, Латвия и др. Важна роля за оценка на методиката и цялото обучение имаха членовете на надзорния съвет - Clara Bocchino, Goran Gugić,  Alois Lang и Bert Lenten.

Обучители бяха Борис Ерг (IUCN ECARO), Мая Василевич (IUCN WCPA Transboundary Conservation Specialist Group) и Лидия Слободиан (IUCN Environmental Law Centre), както и Андреа Щраус от Международната академия за опазване на природата (остров Вилм). Семинарът става възможен благодарение на Германската федерална агенция за опазване на природата (BfN) и с подкрепата на Министерството на устойчивото развитие и туризма на Черна гора.

След приключване на обучението част от участниците имаха възможност да посетят близките солници на Улцин, които в момента не функционират като място за производство и добив на сол, но имат изключително важна роля в опазването на редките 250 вида птици, които ги обитават, за съхранението на тези ценни хабитати, а и за бъдещето на хората.

Бяхме водени от отдадената на каузата Zenepa Lika от местната организация MSJA („Martin Schneider-Jacoby Association“), създадена през май 2016, за да опазва биоразнообразието на Солници Улцин и други природни обекти в района. Видяхме на живо какви могат да са последствията от една лоша приватизация на производство започнало в далечната 1935 г. и давало поминък на повече от 400 човека, които дори са живеели в солниците със семействата си. Днес всичко е унищожено, а красивата някога сграда на управата, която е полуразрушена беше стряскаща гледка за всички нас.“ – споделя Радостина Ценова.

Въпреки това десетките розови фламинги, къдроглави пеликани, малки корморани и патици дават надежда, че скоро това място ще получи така дълго чакания специален статут на защита от Черногорското правителство, а някой ден може би и самия солодобив ще се възстанови и ще дава поминък на хората от региона.

Всеки от вас може да подкрепи петицията на колегите от Улцин и да научи повече за солниците на https://savesalina.net/