bg en

Обучение за повишаване институционалния капацитет на местни заинтересовани групи

Обучение за повишаване институционалния капацитет на местни заинтересовани групи
08.10.2007
Целта на обучението бе подсилване на пазарните способности на работещите в културната и туристическата сфера. Лектори бяха Христомир Христов – експерт екотуризъм, Румяна Иванова – програмен директор на БФБ и Кирил Георгиев – експерт екотуризъм.
Бяха представени програма RHARE – Трансгранично сътрудничество, Оперативните програми «Регионално развитие» и «Околна среда», програма LIDER – създаване на местни инициативни групи (МИГ).
Поради големият интерес в програмата беше включено и обучение по подготовка на проекти, за да могат участниците да придобият знания и умения в тази област.

Обучението се организира като част от изпълнявания от Община Петрич проект “Възвръщане славата на националния културно-исторически паметник Самуилова крепост чрез институционално (публично и частно) трансгранично сътрудничество на местно ниво в района на Петрич, България и Струмица, Македония”.