bg en

Обучение за доставчици на туристически услуги в Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция

Обучение за доставчици на туристически услуги в Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция
06.11.2014
В периода 4-5 ноември 2014 г. в административната сграда на Национален парк „Езеро Керкини“ в с. Керкини, Гърция се проведе обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица.
Това бе второто от серия подобни обучения и на него присъстваха хора заети в туристическия бизнес от южното подножието на Беласица, както и гости от България и Македония.
Участниците се запознаха с възможностите и проблемите, свързани с развитие на туризма в района на Природен парк „Беласица”, България и община Струмица, Македония. Така те получиха пълна представа какво се случва около тази чудна планина.
Най-любопитни за представителите на гръцкия туристически бизнес бяха примерите за разработване и функциониране на конкретни туристически обекти от България и Македония.
Участниците работиха и по казуси, свързани с бъдещото развитие на района, споделяйки своите виждания за оптимално разработване и позициониранe на различни туристически продукти, както и за необходимите намеси, които биха довели до подобряване на условията за развитие на успешен туристически продукт, както в Гърция, така и в международния район около планината Беласица.
Обучението за доставчици на туристически услуги от района на Беласица се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).