bg en

Обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица

Обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица
03.11.2014
В периода 29-30 октомври 2014 г. в сградата на Дирекция Природен парк „Беласица“ в с. Коларово се проведе обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица.
На обучението присъстваха хора заети в туристическия бизнес в подгорските села, читалищни секретари, както и гости от Гърция и Македония.
Първия ден предостави възможност на участниците да се запознаят с основните тенденции и проблеми, свързани с развитие на туризма в района на Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция и община Струмица, Македония. Освен общо представяне на възможностите за туризъм в двете съседни държави бяха демонстрирани и конкретни примери за разработване на туристически продукти, които предизвикаха интереса на участниците от България.
През втория ден на обучението участниците работиха по казуси, свързани с бъдещото развитие на района, споделяйки своите виждания за оптимално разработване и позициониране на различни туристически продукти, както и за необходимите намеси, които биха довели до подобряване на условията за развитие на успешен туристически бизнес край Беласица.
Обучението за доставчици на туристически услуги от района на Беласица се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).