bg en

Обучение за адаптивно управление и отворени стандарти за практическа природозащита

лекторът
26.06.2013
От 25 до 27 юни 2013 г. в Орешак се провежда семинар за запознаване и добиване на практически опит в прилагането на Адаптивните методи за управление на "отворени стандарти", разработена от Партньорството за консервационни мерки (CMP). Семинарът ще бъде комбинация от презентации, групови упражнения, партньорска проверка и размисъл.

Ще се работи по истински случай, а именно компонент C1 на проект "Да свържем опазването на природата и устойчиво развитие на селските райони".
Г-н Владимир Милушев от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)
ще направи кратко въведение за казуса, разгледан в компонент C1 на проекта на първия ден от семинара, а именно пашата в НП "Централен Балкан".

В семинара участват представители на БФБ, НП "Централен Балкан", ПП "Врачански Балкан", фонд "Земеделие", Асоциацията на парковете в България.