bg en

Обучение за РИОСВ - Бургас и ДПП Странджа

Обучение за РИОСВ - Бургас и ДПП Странджа
15.06.2007
Програмата за курса включва въведение в ГИС и използването на ГИС като инструмент при подготовката на предложения за защитени зони.
Освен оригиналните учебни материали на английски за курсовете са разработени учебни помагала на български език с примерни данни и уеб сайт за проверка на знанията на курсистите.
Надяваме се обучението да помогне за по-доброто управление на защитените територии и зони в Бургаска област.