bg en

Обучение по водачество и гостоприемство за хората в Беласица

29.11.2007
Първият семинар на тема „Предлагане на основни туристически услуги” събра 40 души от 23 до 25 ноември 2007 г. в био-хотел Моравско село, където участниците имаха възможност да научат повече за основните принципи на устойчивия туризъм, националното и международно законодателство, системите за определяне качеството на услугите, грижите за клиента, както и добри практики и примери в сферата на екотуризма от сраната и чужбина.

Мястото на провеждане на семинара не беше избрано случайно – домакините демонстрираха специално отношение към природата и здравето, а също и топлота и отзивчивост, които могат да служат за пример.

От 30 ноември до 3 декември в Мелник предстои обучение по водачество и интерпретация. Участниците в него ще могат да се запознаят с основните принципи на водачеството, отговорностите на водача, особеностите на груповата психология, взаимоотношенията лидер-група. Едно от най-големите предизвикателства за съвременния водач е начинът, по който се поднася информацията на туриста. Тук ще помогнат познанията по интерпретация на природното богатство и културно-историческото наследство – основните принципи на интерпретацията, възможностите за атрактивно и динамично представяне на информацията, тематични маршрути и експозиции. Обучението включва и участие в игри, които раздвижват обстановката и сближават хората. При добро време практическата част ще включва задачи по ориентиране, работа с компас и GPS, преход до Роженския манастир. На връщане участниците ще бъдат разделени на малки групи, които ще играят ролева игра и ще трябва за влязат в ролята на различни типове туристи. Водачът на групата също ще бъде от участниците.

Лекторите и на двете обучения са сред водещите в България и имат многогодишен опит: Зорица Ставрева (Българска асоциация по алтернативен туризъм), Андриана Андреева (интерпретация и интерактивни експозиции, БФБ), Цвета Мишева-Алексова и Бойко Вълчев – професионални планински водачи.

Обученията са част от проекта на БФБ-клон Беласица "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", който се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобален екологичен фонд.