bg en

Обучение “Гори с висока консервационна стойност и горска сертификация – добри практики и предизвикателства” за горски служители от района на Осогово

Осогово
11.04.2017
В рамките на проекта Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово и по-конкретно проектната дейност „Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово“ Бъларска фондация Биоразнообразие проведе обучение за служители от Държавно горско стопанство (ДГС) Невестино, Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово и ДГС Кюстендил. Включиха се и няколко техни колеги от други стопанства под юрисдикцията на Югозападното държавно предприятие, на които предстои сертифициране. Събитието се състоя на 10 април 2017 в Парк-хотел Кюстендил, като в него взеха участие общо 30 души.

Инж. Добромира Димова представи темите „Гори с висока консервационна стойност на ДЛС Осогово, ДГС Кюстендил и ДГС Невестино. Определяне, стопанисване и мониторинг“ и „Нови стандарти за горска сертификация по системата на Forest Stewardship Council (FSC). Основни елементи на Националния стандарт."

Другият лектор в обучението - инж. Александър Дунчев – демонстрира използването на публични GIS данни за контрол в горите и представи примери за систематични проблеми при управлението на сертифицирани гори.
 
Участниците споделиха, че информацията е поднесена по интересен начин и съдържа полезно и приложимо знание.