bg en

Общините с биосферни паркове от нов тип – Карлово, Троян, Антон, Павел Баня, Севлиево, Асеновград, Силистра, Малко Търново

Биосферни
В периода декемрви 2015 – ноември 2016г. БФБ осъществи проект насочен към съвременните изисквания за устройство и функционирането на биосферните резервати, обявени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и произтичащите за България ангажименти. След проведена серия от срещи и изразена подкрепа от страна на местните, бяха избрани четири района, върху които да се насочат усилия за съвместяването им със съвременните изисквания на ЮНЕСКО и създаването на първите биосферни паркове от нов тип в България – „Централен Балкан“, „Сребърна“, „Узунбуджак“ и „Червената стена“. Благодарение на подкрепата на общините Карлово, Асеновград, Троян, Карлово, Севлиево, Павел баня, Антон, Малко Търново и Силистра, които към 30 септември 2016 г. определиха зоните си за развитие, България успя да изпрати кандидатури към ЮНЕСКО и през пролетта на 2017г. бяха приети първите съвременни биосферни паркове в България.

Включването на 4-те биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление. Надяваме се, че общините ще поемат тази отговорност и ще насочат усилията си в популяризиране възможностите, които биосферните паркове предоставят и ще работят за интегрирането на всички заинтересовани страни в устойчивото управление на териториите.

За повече информация:
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141