bg en

Община Струмяни е първата спирка на пътуващата изложба „Беласица – най-новият природен парк в България”

20.06.2008
Изложбата ще гостува в Община Струмяни от 19 юни до 11 юли 2008 г. и след това ще продължи пътя си в районите на българските национални и природни паркове.

Природен парк „Беласица” беше обявен след повече от четири годишни усилена работа от страна на Българска фондация Биоразнообразие. Като основен инициатор на идеята, Фондацията подготви пълната документация за обявяването на парка, организира мащабна информационна кампания сред местното население и редица дискусии по темата.

Изложбата е разработена от фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.