bg en

Община Смолян е първата в България, която въвежда използването на контейнери за смет, устойчиви на мечки

Контейнер 1
07.08.2012

Сдружение за дива природа „Балкани” и Българска Фондация Биоразнообразие ще предоставят на община Смолян контейнери, съоръжени с механизъм срещу отваряне от животни, известни още като „устойчиви на мечки контейнери за смет”, стана ясно на пресконференция по темата, проведена в сградата на общината на 7 август 2012 г.
Това ще е първият опит за въвеждането на подобни контейнери в България, с цел предотвратяване на навлизане на мечките в обитавани от хора зони. Мястото е избрано, тъй като предварителен анализ показа, че областта е сред местностите с най-висок риск от привикване на мечки към човешките отпадъци. Именно това е сред най-разпространените причини за „слизане” на мечките от гората, обясниха от организациите – те лесно отварят традиционните контейнери за боклук и там намират храна. Веднъж привикнали обаче към това, те губят страх от човека, което ги привлича дори и през деня, особено, ако в период на недостатъчна естествена храна, са в близост до животни на свободна паша и/или пчелни кошари и постройки за домашни животни, неосигурени срещу мечки в покрайнини или извън населените места.
Новите контейнери ще предотвратят тази опасност, тъй като притежават специален механизъм, който прави изключително трудно отварянето им от всякакви животни, включително и мечки. Природозащитниците обаче предупреждават, че за да имат ефект, съоръженията трябва да се използват по най-правилния начин. Всяко отклонение от правилата за употреба, оставянето им отворени или боклук извън тези контейнери може да доведе отново мечките в района.
„Хиляди години мечките и хората живеят в крехко равновесие по българските земи. Взаимно уважение се е редувало със страх и неприязън. Мечките винаги са изпитвали респект към човека и са се държали настрана от собствеността му и от него самия. Единствената причина, поради която се доближават до него е в търсене на храна. 21 век е времето, в което можем да покажем, че убийството на мечки за предотвратяване на проблема, не е най-цивилизованото решение. По-лесно е да се предотврати причината, което се надяваме да направим чрез тези контейнери.” – заяви Александър Дуцов от СДП Балкани.
Предстои въвеждането на общо 20 мечкоустойчиви контейнери в община Смолян. Поставянето им е част от дейностите по проект „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България”, иницииран от Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение за дива природа "Балкани", Ловно рибарско дружество Девин и РИОСВ Пазарджик и финансиран по оперативна програма "Околна среда".