bg en

Община Челопеч с кмет инж. Алекси Кесяков

Фрън кая
Фрън кая, Диликли кая, Червени камък са предложени от община Челопеч за създаване на нови защитени територии, в рамките на конкурс „Застъпници на природата“, организиран от „Асоциацията на парковете в България“ и Сдружение за дива природа „Балкани". Предложението е обосновано аргументирано с изчерпателна информация и заслужено е отличено като един от победителите в конкурса. Това е единствената номинация направена от институция, в случая община. Похвално е отношението на кмета и местната власт към природните дадености, опазването на природата и желанието за създаване на нови защитените територии.

За повече информация:
Победителите в конкурса за защитени територии и вековни дървета: https://priroda.parks.bg/povediteli-konkurs/
Природните забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък в Челопеч са предложени за защитени територии