bg en

Обществено обсъждане за бъдещия Природен парк Беласица

Обществено обсъждане за бъдещия Природен парк Беласица
09.10.2006

БФБ организира обсъждането с компетентното участие на представители на  различни отговорни институции - г-жа Галина Манова – представител на  РИОСВ Благоевград и г-н Тома Белев – Председател на  Асоциацията на парковете и експерти на БФБ, участвали в разработването на предложението. В обсъждането активно участваха кмета на Община Петрич – г-н Вельо Илиев, народния представител – г-н Борис Ячев и  Председателя на Общинския съвет – г-н Илия Янкулов, общински съветници кметове на населените места от района на парка, Районно управление по горите – Благоевград, Държавното лесничейство, ловци и инвеститори. 

Основните протести бяха от страна на инвеститори, които имат намерение да строят мини ВЕЦ в района или вече са получили разрешения за такива. Неразбиране имаше за разрешенията за сечи и за дърводобива, както и за лова. Основна подкрепа за обявяването на природен парк изказаха представитиелите на природозащитните непраеителствени организации, Института по ботаника на БАН, Областна управа – Благоевград и кметовете на някои от
населените места в района, които виждат развитието на техните селища, обвързано с развитието на еко и селски туризъм и парка като алтернатива на обезводняването и обезлесяването на района.

Въпреки агресивния тон в някои от изказванията, компетентните отговори на експертите, намалиха напрежението и в края на обсъждането всички се разделиха с надеждата, че последващата комисия ще защити интересите на всички заинтересовани и ще даде най-вярната бъдеща посока за развитие на района.