bg en

Обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП на Царево

13.01.2008
На 11 януари в Царево се проведе обществено обсъждане на проекта за ОУП на Община Царево, както и на докладите за Екологична оценка и Оценка за съвместимост. Обсъждането премина с голям интерес както от страна на местните хора, така и на природозащитни организации. Над 500 човека изпълниха залата на читалището и изказваха своето мнение, представиха становища и задаваха въпроси към екипа, изготил Плана и Докладите. Преди самото обсъждане в Общината са получени над 250 възражения. 90 % от изказалите се по време на обсъждането също бяха недоволни от проекта и включването за урбанизирани зони предимно на общински земи. Природозащитните организации внесоха своите отрицателни становища срещу докладите за ЕО и оценка за съвместимост, които в този си вид не би трябвало да се приемат от компетентните органи. Оттук може да изтеглите Становището на БФБ, което беше депозирано в Община Царево, МОСВ, МРРБ и РИОСВ - Бургас.