bg en

Обществено обсъждане на ПУ на ЗМ Връшка чука

13.11.2007
На 28 ноември 2007 от 15.00 часа в залата на читалище "Пробуда" - град Кула ще се проведе обществено обсъждане на Плана за управление на защитена местност "Връшка чука". Планът може да бъде свален от раздел Документи в нашия сайт - Планове за управление.