bg en

Обществената съпротива срещу излагането на незаконни ловни трофеи в заведения се увеличава

Nezakonni lovni trofei
09.08.2012

Въпреки това популярни лица и високопоставени държавни служители са сред последните заловени нарушители

На 9 август, Министерство на околната среда и водите, представители на СДП Балкани и Българска Фондация Биоразнообразие проведоха съвместна пресконференция за обобщаване на резултатите от проверките за незаконни ловни трофеи в обществени заведения, проведени през годината.
Бяха анализирани и последните акции в района на Бургас, Хасково, Пловдив и Стара Загора, осъществени при пълна секретност с участието на представители на СДП Балкани, Българска Фондация Биоразнообразие, РИОСВ, РУП и др. Участниците в акциите съобщиха актуална информация и за най-интересните за медиите проверки по Черноморието (гр. Поморие) и Старозагорско (гр. Мъглиж), при които сред нарушителите се оказаха известни имена и държавни служители на високи постове.
На територията на РИОСВ Бургас бяха проверени два ресторанта, за които имаше подадени сигнали, че са изложени мечи кожи и други препарирани видове. От едното от тях, намиращо се в гр. Поморие, собственост на известен българин от гр. Бургас, бяха конфискувани 2 мечи кожи, една кожа на дива котка и препарирани бухъл, скален орел, забулена сова и мишелов. Мечата кожа от второто заведение от гр. Несебър не бе намерена, вероятно предвидливо свалена от собствениците.
Проверката в гр. Мъглиж пък се оказа свързана с директора на ДАИ Стара Загора, който е собственик на механа и хотел „Телбизови къщи”. Там беше намерена меча кожа, която експертите определиха, че е от малко мече защитен вид кафява мечка.
Бяха споменати и останалите проверки на територията на РИОСВ Пловдив и РИОСВ Хасково. В три ресторанта в с. Бачково и един хотел бяха конфискувани препарирани два големи ястреба, горска улолица, дива котка и сокерица, а в Хасково - бе иззет череп на възрастна мъжка дива коза.
Сред положителните тенденции, които отбелязаха представителите на Българска Фондация Биоразнообразие и СДП Балкани на пресконференцията бе, че все по-често информацията се подава от самите посетители на съответните заведения, което показва нарастване на обществения негативизъм към излагането на препарирани животни в ресторанти и хотели. Освен, че подават сигнали, хората започват да протестират и на място. Вследствие на това в много от тези заведения собствениците сами свалят старите препарати и не излагат нови, подчертаха от природозащитните организации.
„Препарирането на защитени видове диви животни до преди няколко десетилетия бе един от факторите, застрашаващи някои видове с изчезване. Днес почти няма конфискуване на пресни препарати и ние искрено се надяваме, че до няколко години това явление ще бъде напълно ликвидирано в България. Ще продължим проверките, някои от тях ще бъдат направени още до края на тази година.” – заяви Стефан Аврамов от Българска Фондация Биоразнообразие.
Представителите на Министерството на околната среда и водите дадоха информация за проведените по-рано през годината проверки в Банско, Пампорово и с. Говедарци и обещаха да продължават да следят случаите и да информират незабавно при наличие на резултати от заведените дела, особено при случая в гр. Мъглиж, който събуди огромен обществен интерес и недоволство. 
Ако се докаже вината им, всички нарушители ги очаква глоба от 100 до 5000 лева за физически лица и от 500 до 10 000 лева за юридически лица като за препарирани световно застрашени видове глобата се удвоява. В случай, че се докаже, че животните са убити от някой от нарушителите, то тогава той може да бъде наказан и по Наказателния кодекс, който предвижда за унищожаване, повреда, задържане, придобиване или отчуждаване на екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
Проверките бяха организирани според планово предприетите дейности по проект „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България”, иницииран от Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение за дива природа "Балкани", Ловно рибарско дружество Девин и РИОСВ Пазарджик и финансиран по оперативна програма "Околна среда", чийто основен приоритет е засилване на борбата срещу нарастващото бракониерството и търговията с трофеи на защитени видове диви животни.