bg en

Образователен лагер „Климатични промени и високопланинските екосистеми“ в парк „Рила“

лагер
12.08.2021
Климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства на съвремието ни и човечеството все по-често ще се сблъсква с ефектите от тях. Природните бедствия и екстремните горещини се превръщат в норма, а само месец след разрушителните наводнения в Западна Европа, вече сме свидетели на мащабни огнени стихии на Балканите. Пожар е обхванал Рила и заплашва от унищожение ценните екосистеми в националния парк.
 
Последния доклад на Междуправителствения панел за измененията на климата (IPCC) e категоричен – Земята се е затоплила с 1.09℃, сравнено с периода преди индустриализацията, а основна причина за това е човешката активност и използването на изкопаеми горива. Покачването на нивото на глобалния океан и топенето на ледниците вече не може да бъде спряно.
 
Докато всички сфери в обществото ще бъдат принудително адаптирани към новата реалност, екосистемите нямат нужното време и това се вижда ясно високо в планината. Едни от най-засегнатите са именно високопланинските райони, чиито растителни и животински видове не могат да променят своето местообитание толкова бързо.
 
С този фокус, Българска фондация Биоразнообразие организира младежки образователен лагер на тема „Климатични промени и високопланинските екосистеми“. Дейностите се проведоха в Национален парк „Рила“, където  заедно с експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, учени от СУ “Св. Климент Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски“ бяха посетени х. Скакавица, циркуса на Седемте рилски езера и района на х. Иван Вазов.

През първия ден доц. Сия Чолакова разказа за бъдещето на ски туризма в България и неговите възможности за диверсификация и модернизация като основен поминък в планинските региони. Посланикът на GameOn|Don’t let climate change end the game! и млад учен - Боян Зафиров представи своето изследване за влиянието на климатичните промени върху езерата Рибното и Трилистника, чиито площ и биологична активност са пряко свързани с климата и туристическия натиск. Мониторингът на мечки и диви кози бе основен ъгъл в разказа на Йордан Стамболиев - експерт фауна от НП “Рила”.

На следващия ден, пред Рибното езеро, доц. Емил Гачев сподели повече за геоложкото формиране на ледниковите езера и процесите, които са ги превърнали в това, което са днес.

Последният ден участниците покориха в. Харамията, където гл. ас. Владимир Владимиров от ИБЕИ на БАН представи изследването GLORIA, проучващо загубата на алпийско биоразнообразие в Рила, а д-р Христо Панчев сподели как да се комуникира темата за климатичните промени.
 
Екипът на БФБ благодари на всички участници и партньори, които се включиха.
 
Образователният лагер се организира от БФБ по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия. Проектът цели да подпомогне информираността на хората по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото, като подкрепи МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ по темите и проведе аргументирана, емоционална и обърната към ЖИВОТА комуникационна кампания, обогатена от игрови подход и дигитални технологии.
 
Инициативата се осъществява с подкрепата на Фабрика за идеи, Климатека и НП "Рила".