bg en

Обикновени ли са "обикновените" видове птици?

11.04.2010
Във вторник (13 април) ще разберете "Обикновени ли са 'обикновените' видове птици?". За мониторинга на обикновените видове птици и тенденциите в популациите на широкоразпространените видове ще разкаже Йордан Христов - Отговорник по мониторинга в програма "Природозащита" на БДЗП. Заповядайте от 18:30 часа в зала 163 на Биологически факултет на СУ "Кл. Охридски".